Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Костичанівська школа має столітню, повну подій та досягнень історію . Це були роки наполегливої праці вчительського колективу , який на кожному етапі розвитку школи вносив свій вагомий внесок у справу освіти населення.

На даний час директором школи є Мунтян Неля Серафимівна. Педагогічний колектив складається з 41 вчителя, з них 6 - вчителі- методисти, 9 мають звання "старший вчитель". Вчителів із вищою категорією - 21, з І категорією - 7 , з ІІ категорією - 5. В школі навчаються 202 учні в 16 класах.

Учні нашої школи є слухачами МАН, в школі діє наукове товариство «Промені науки» за  напрямками: філологічний та краєзнавчий. Крім цього, наша школа є учасником всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті». 

В школі функціонує історико-краєзнавчий музей згідно з зареєстрованим статутомЙому наказом МОН України № 689 від 22.02.2012 № 213 присвоєно звання «Зразковий музей" за вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, примноження надбань національної культури, збереження історичної спадщини українського народу та Музейного фонду України, пропаганди пам'яток історії, культури і природи. Це звання було підтверджене 17.06.2016 р. за наказом МОН України № 689.  

Інформація про документи:

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Виписка з єдиного державного рєєстру

Свідоцтво про атестацію

Довідка з єдиного державного реєстру

Статут закладу освіти 

Робочий навчальний план


Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (далі - Постанова)

ми забезпечуємо на веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензований обсяг осіб  які навчаються (640 учнів) 

  та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (список додається);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти відповідно до навчального плану та штатного розпису, наявність вакантних посад 

- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти 

- відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти .