Атестація це - комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічного професіоналізму, продуктивності діяльності вчителя, визначення відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Тематика

засідань атестаційної комісії Костичанівської ЗОШ на 2017-2018 н.р.

І засідання-20.09.2017

  • Розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії
  • Затвердження плану роботи атестаційної комісії
  • Затвердження графіку проведення атестації
  • Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації

ІІ засідання - 15.12.2017

  • Про результативність роботи педагогічних працівників , щодо запровадження інноваційних підходів , нових технологій в навчально-виховний процес
  • Атестація робочого місця вчителів, які атестуються.

ІІІ засідання - 08.02.2018

  • Про хід атестації педагогічних працівників .
  • Роль старших вчителів та методистів в оновленні змісту методичної роботи, навчально - виховного процесу

ІV засідання - 15.03.2018

  • Розгляд атестаційних матеріалів та підсумки атестації педагогічних працівників в 2017/2018 навчальному році.

Заступник директора з навчально - виховної роботи _______Фолошня Н.В.