Ліцензування освітньої діяльності 

Матеріали для ліцензування

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (далі - Постанова)

ми забезпечуємо на веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензований обсяг осіб які навчаються (640 учнів) та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (список додається);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти відповідно до навчального плану та штатного розпису, наявність вакантних посад 

- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти 

- відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти .

Заява про отримання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти