Урок- це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, міри його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції. В.Сухомлинський

Структура продуктивного уроку

1. Мотивація

Мета цього етапу - сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорення теми, мотивувати їхню пізнавальну діяльність. Прийомами навчання можуть бути обговорення малюлнка і читання діалогу на початку параграфа, виконання відповідного завдання за підручником або постановка цікавого питання за темою уроку, цитата, коротка жива історія, розминка тощо. Займає не більше як 5% часу уроку.

2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Мета - забезпечити розуміння учнями їхньої діяльності, тобто того, що вони повинні досягти в результаті уроку і що від них очікує вчитель. Часом буває доцільно залучати до визначення очікуваних результатів усіх учнів (приблизно 5% часу уроку).

Для того, щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, в початковій частині уроку потрібно:

- назвати тему уроку або запропонувати комусь із учнів назвати її;

- якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу учнів;

- запропонувати комусь із учнів назвати очікувані результати за вашим записом на дощі, зробленим заздалегідь. Пояснити необхідне, якщо мова йде про нові поняття, способи діяльності тощо;

- нагадати учням, що наприкінці уроку ви перевірятимете їх відповідно до того, яких вони досягли результатів, треба ще пояснити їм, в який спосіб ви оцінюватимете їхні досягнення.

3. Надання і отримання необхідної інформації

Мета - дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути стисле пояснення (3-5 хвилин), читання тексту параграфа, перевірка домашнього завдання. Нагадаємо, що в 5 класі обов'язковим для учнів є читання тексту вголос, застосування прийому коментованого читання, читання ланцюжком або по ролях тощо. Ознайомлення з інформацією не є самоціллю. Будувати навчальний матеріал треба таким чином, щоб основні поняття учні опрацьовували неодноразово, поступово поглиблюючись і ускладнюючись за змістом. На цей елемент під час опрацювання окремого питання параграфа витрачається не більш ніж 5 -10 хвилин. Загалом на опанування новою для учнів інформацією відведено близько 20%.