Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.       Василь Олександрович Сухомлинський 

Виховання-це процес цілеспрямованого впливу вихователя на учня з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра як майбутнього свідомого громадянина незалежної України.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (методичний посібник)

Виховання як педагогічна діяльність-є організація середовища та створення оптимальних умов для самовиховання дитини.

Зміст виховної роботи -це комплекс ідей, прикладів, фактів, використанням яких у навчально-виховному процесі досягаються конкретні цілі та завдання. Зміст реалізується крізь різні форми -уроки(пам'яті, доброти, милосердя), бесіди, диспути, учнівські збори, лінійки та ін., індивідуальну, групову та масову форми роботи.

Виховною системою є впорядкована сукупність взаємопов'язанихкомпонентів, що характеризують на теоретичному рівні у найбільш узагальненому вигляді складові виховної роботи (педагогічної діяльності) на даному етапі розвитку школита педагогічної науки.

У загально-педагогічному розумінні форма виховної роботи-це усталений порядок організації конкретних актів, ситуацій, процедур взаємодії учасників виховного процесу, спрямованихна вирішення визначених педагогічних завдань (виховних і організаційно-практичних); сукупність організаторських прийомів і виховних засобів, які забезпечуютьзовнішнє вираження виховної роботи.